Mehiläishoidon sanasto

Tämän sanaston avulla löydät selostuksia mehiläishodossa käytetyille ammattisanoille. Sanasto laajentuu vähitellen.



Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

P

pääsato

Ajankohta, jolloin mettä tulee eniten.

paralyysi

virustauti

parittelulento

Lento, jonka aikana emo parittelee.

parituspesä

Pienoisyhteiskunta, johon pariutumaton emo asetetaan pariutumaan.

parveilu

Tapahtuma, jossa n. 2/3 mehiläisistä poistuu pesästä emon kanssa ja muodostaa uuden pesän.

parveilukuume

Mehiläisten tietynlainen käyttäytyminen ennen parveilua.

parvikenno

Mehiläisten tietynlainen käyttäytyminen ennen parveilua

parvilaatikko

Parven kiinniotto- ja säilytys laatikko.

peittosikiö

Peitetty kenno, jossa on kehittyvä sikiö sisällä.

pesä

Mehiläisen koti.


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL