Friday, 21 June 2024, 10:51 PM
Site: Hunajaluotsi Moodle
Course: Hunajaluotsi Moodle (Hunajaluotsi)
Glossary: Mehiläishoidon sanasto
J

jääetikka CH3COOH

Etikkahappokäsittelyssä käytetty aine.

jaokkeet

Tapa lisätä mehiläispesiä.